Zawodowiec, który fachowo opiekuje się męskim zarostem zwykle nie ukrywa tego, że kocha swoją pracę. Barber zbierający pozytywne opinie ze strony swoich klientów musi być zresztą pasjonatem. W innym wypadku przygotowana przez niego oferta z pewnością nie cieszyłaby się tak dużym powodzeniem. Nie oznacza to jednak, że barberzy nie dostrzegają wad swojego zawodu. O których z nich wspominają w pierwszej kolejności?

Choć dla wielu z nas może być to sporym zaskoczeniem, zawód barbera wiąże się z koniecznością wykonywania pracy wymagającej fizycznie. Przez co najmniej kilka godzin dziennie nie ma czasu na wypoczynek, moment wytchnienia, a nawet na zjedzenie posiłku. Co więcej, klient obsługiwany pod koniec pracy nie może być przez to obsługiwany mniej starannie. Nie bez znaczenia jest i to, że barber musi być osobą samokrytyczną. To zawód, który wymaga nieustannego doskonalenia swoich umiejętności. Zwykle nie ma na to czasu w godzinach pracy, specjalista poświęca więc swojej pracy także czas teoretycznie wolny.